Mijn inzicht inzetten om uw inzicht te vergroten

Controlytics brengt structuur aan in uw organisatie vanuit de filosofie DATA. INFO. KENNIS. WIJSHEID.

Van DATA naar INFO naar KENNIS naar WIJSHEID. Deze processtappen zijn in het bijzonder van toepassing op het vakgebied controlling en vormen de basis voor business intelligence. Door data helder te structureren en te combineren verkrijg je relevante informatie. Door de informatie te begrijpen, te delen en te analyseren verkrijg je kennis. Door vervolgens deze kennis je eigen te maken, te gaan gebruiken en hierop te anticiperen vergaar je uiteindelijk wijsheid. Essentieel voor iedere organisatie!

Steunend op deze filosofie biedt Controlytics interim controlling en business intelligence voor het MKB aan. Hiermee krijgt uw organisatie op doelgerichte wijze inzicht in eigen bedrijfsvoering!

Minder terugkijken, meer vooruitkijken.
Van verantwoording naar sturing.

Interim
controlling

Capaciteitsproblemen? Of slechts af en toe ondersteuning nodig? Een persoon die aan een half woord genoeg heeft? Direct ondersteuning voor een eerlijke prijs?

Controlytics biedt interim controlling aan voor:

  • tijdelijke vervanging of ondersteuning van uw personeel;
  • tijdelijke ondersteuning bij jaarrekeningwerk/externe verslaggeving of begrotingen;
  • ondersteuning bij implementatietrajecten;
  • het optimaliseren en professionaliseren van de financiële afdelingen;
  • ondersteuning bij het opzetten van de financiële administratie.

Met jarenlange ervaring en kennis op het gebied van (financial en business) controlling kan Controlytics uw organisatie goed ondersteunen bij de financiële basis en helpen te voldoen aan wet- en regelgeving. Maar ook assisteren bij de veel gehoorde wens “minder terugkijken, meer vooruitkijken”. Oftewel, de aandacht verleggen van verantwoording d.m.v. verslaglegging naar sturing van de business.

Dat is meedenken met het MKB!

BUSINESS
INTELLIGENCE

Steeds verrast worden door het resultaat in de periodiekrapportage? Of meer dan voldoende standaardrapportages ter beschikking hebben maar hier niet de gewenste informatie uit kunnen halen?

Heeft u ook het gevoel dat er meer mogelijk is met de beschikbare data? U wilt data-gedreven beslissingen nemen, maar dan moet de data wel gestructureerd en duidelijk zijn.

Controlytics kan u helpen!

Uw organisatie wordt voorzien van correcte, actuele en doelgerichte (management-)informatie. 

Met behulp van bijvoorbeeld dashboards in Power Bi kan de transparantie worden vergroot. Uiteraard volledig afgestemd op uw organisatiedoelstellingen. Hierdoor kunt u data-gedreven beslissingen nemen en wordt uw organisatie wendbaarder. Ook kunt u trends vroegtijdig waarnemen en hierop anticiperen of verder bouwen.

Business Intelligence voor het MKB!

Ondernemingen inzicht geven door middel van analyses en visualisaties is mijn drijfveer

Over mij

Ik ben, naast interim controller, vooral een financiële businesspartner. Ondernemingen inzicht geven door middel van analyses en visualisaties is mijn drijfveer. Ik zorg voor juiste, tijdige en volledige (management-) informatie. Daarbij kijk ik niet alleen naar het praktische en technische aspect, maar ook naar de organisatiedoelstellingen en de invloed op het gedrag van mensen; oftewel het snijvlak van finance, IT en bedrijfskunde. Van data, via informatie, niet alleen kennis maken, maar de organisatie ook wijsheid geven.

Ik zet graag, als ZZP’er, mijn ervaring en kennis in bij organisaties om hen wendbaarder, succesvoller èn wijzer te maken.

Jessica blij

Wat is controlling voor mij?

De financiële (en ook niet financiële) gegevens begrijpelijk en bruikbaar maken om met die gegevens de organisatie te kunnen (be-)sturen. Van data naar info naar kennis naar wijsheid.

Dat begint al bij de basis; als de kwaliteit van de data niet goed is kan de onderneming er niet op vertrouwen. Een controller heeft dan ook grip op de AO/IC-processen (administratieve organisatie / interne controle), waarbij automatisering helpt bij het optimaliseren ervan. Ook zorgt de controller ervoor dat de financiële administratie voldoet aan wet- en regelgeving. 

In samenwerking met management neemt de controller de verantwoording voor risk management en budgettering. Bovendien signaleert en adviseert hij of zij (gevraagd èn ongevraagd) de organisatie op bedrijfseconomisch vlak. 

Een goede controller conformeert zich aan de organisatie-doelstellingen en helpt de organisatie wendbaar te maken.

 

Waarom kiezen voor mij?

Ik heb jarenlange ervaring als controller/manager financiën in diverse branches en heb bedrijfseconomische en bedrijfskundige kennis op masterniveau. Ik sta voor een pragmatische “hands on” aanpak. Men herkent mij dus aan mijn daadkracht. Ik stel geen adviesrapporten met aanbevelingen en verbeterpunten op, maar onderneem direct actie. Op deze manier ben ik meteen van waarde voor uw organisatie!

Mijn verdere expertises en competenties:

  • uitgebreide kennis van Exact (Globe en Online), Excel en diverse rapportage-tooling;
  • gecertificeerde kennis van Power BI;
  • een scherpe, analytische blik;
  • betrouwbaar;
  • fungeren als sparringpartner.

Controlytics

Jessica Blij MBA
Homerusstraat 90
7323 PZ  Apeldoorn

Bel mij

06-36422916

e-mail

jessica@controlytics.nl

Waarmee kan ik u helpen?